viernes, 16 de octubre de 2009

Artículo de Maria Antònia Oliver sobre el Crucero Baleares.

_

http://www.diariodemallorca.es/opinion/2009/10/16/leliminacio-monument-dedicat-baleares/513092.html

Catalán y castellano.

MARIA ANTÒNIA OLIVER PARIS (*)

Els particulars i col·lectius sotasignants exigim la immediata eliminació del monument feixista dedicat al creuer de guerra "Baleares" que actualment roman erigit al parc de sa Feixina.

Entenem que la permanència de simbologia feixista als nostres carrers és un agravi incompatible amb les idees democràtiques i el respecte que mereixen les víctimes del franquisme i els seus familiars. Perquè el creuer de guerra "Baleares", formés part de l´esquadra feixista, foren assassinades, després de consells de guerra il·legals, vora de 700 persones entre civils i militars a la ciutat d'El Ferrol a Galícia. El creuer "Baleares" va ser una màquina de guerra utilitzada pels militars colpistes per a causar la mort de centenars de civils innocents i la destrucció de diverses ciutats, com ara Castelló, Màlaga, Tarragona, etc, etc. de la costa mediterrània, que es mantingueren fidels al sistema polític, legalment i democràticament constituït, de la II República espanyola.

No entenem que per a conèixer la nostra història recent ens hàgim de veure obligats a conviure amb simbologia creada amb l´única intenció de donar pervivència als ideals dels colpistes que provocaren la Guerra Civil espanyola i protagonitzaren la repressió continuada, perfectament planificada, arreu de l´Estat Espanyol i, molt especialment, a la nostra illa. El sentit final del monument al "Baleares" era, doncs, l´exaltació del règim i el permanent record que va haver-hi una guerra en la qual els vençuts, a més de ser-ho, personificaren tots els mals que patia aquest país. La pervivència d´aquests tipus de monuments, de clara inspiració feixista, resultaria impossible a qualsevol dels altres països democràtics europeus. A Alemanya, per exemple, no es pot trobar cap creu gemada o símbol nacionalsocialista que, a més, estan prohibits per la llei i la seva exhibició pública està penada amb presó.

Memòria de Mallorca ha fet un gran esforç pedagògic per donar a conèixer als ciutadans de Palma de Mallorca i de la resta de l´illa en general, els orígens, història i finalitats dels símbols franquistes, uns símbols que han estat populars i coneguts entre els ciutadans i ciutadanes de Palma, per la imposició de les armes i el terror dels 40 anys de dictadura. El silenci de l´ajuntament de la ciutat i la complicitat de col·lectius i particulars, permeten que el monument de sa Feixina, inaugurat pel mateix dictador Franco, segueixi complint amb la seva finalitat fundacional que no és altra que honorar els "màrtirs" del feixisme i recordar a les seves víctimes i als demòcrates, que varen ser ells els qui guanyaren la guerra civil.

No podem ser indiferents al sofriment i al dolor causat pel creuer de guerra franquista "Baleares", ni als milers de víctimes innocents per culpa de les seves bombes, llançades indiscriminadament, i amb total intencionalitat, contra la població que, atemorida, s´allunyava de la guerra a Màlaga.

Per tant, pel nostre compromís amb la democràcia i amb les víctimes de la Guerra Civil, exigim que l´Ajuntament de Palma acompleixi les lleis estatals i el monument al creuer "Baleares", erigit a sa Feixina, sigui eliminat com a mostra de normalització democràtica dels nostres espais públics, com a repulsa d´unes idees que, lluny de ser exaltades, han de ser sempre denunciades i comdemnades i també com a homenatge a les víctimes del feixisme a les Illes Balears i a tot l´Estat espanyol, que patiren, i encara pateixen, els efectes de la repressió del feixisme de la Guerra Civil i de la dictadura franquista.

(*) Presidenta de l´Associació Memòria de Mallorca. Manifest signat per 34 col·lectius més i 70 signatures particulars
_

Los particulares y colectivos abajofirmantes exigimos la inmediata eliminación del monumento fascista dedicado al crucero de guerra "Baleares" que actualmente permanece erigido en el parque de sa Feixina. Entendemos que la permanencia de simbología fascista en nuestras calles es un agravio incompatible con las ideas democráticas y el respeto que merecen las víctimas del franquismo y sus familiares. Para que el crucero de guerra "Baleares" formase parte de la escuadra fascista, fueron asesinadas, tras consejos de guerra ilegales, cerca de 700 personas entre civiles y militares en la ciudad de El Ferrol en Galicia. El crucero "Baleares" fue una máquina de guerra utilizada por militares golpistas para causar la muerte de centenares de civiles inocentes y la destrucción de diversas ciudades, como Castellón, Málaga, Tarragona, etc, etc. de la costa mediterránea, que se mantuvieron fieles al sistema político, legal y democráticamente constituído, de la II República española.

No entendemos que para conocer nuestra historia reciente nos tengamos que ver obligados a convivir con simbología creada con la única intención de dar pervivencia a los ideales de los golpistas que provocaron la Guerra Civil española y protagonizaron la represión continuada, perfectamente planificada, en todo el Estado Español y, muy especialmente, en nuestra isla. El sentido final del monumento al "Baleares" era, pues, la exaltación del régimen y el permanente recuerdo de que hubo una guerra en la cual los vencidos, además de serlo, personificaron todos los males que padecía este país. La pervivencia de este tipo de monumentos, de clara inspiración fascista, resultaría imposible en cualquiera de los otros paises democráticos europeos. En Alemania, por ejemplo, no se puede encontrar ninguna cruz gamada o símbolo nacionalsocialista, que, además, están prohibidos por la ley y cuya exhibición pública está penada con cárcel.

Memòria de Mallorca ha hecho un gran esfuerzo pedagógico para dar a conocer a los ciudadanos de Palma de Mallorca y del resto de la isla en general, los orígenes, historia i finalidades de los símbolos franquistas, unos símbolos que han sido populares i conocidos entre los ciudadanos y ciudadanas de Palma, por la imposición de las armas i el terror de los 40 años de dictadura. El silencio del ayuntamiento de la ciudad y la complicidad de colectivos y particulares, permiten que el monumento de sa Feixina, inaugurado por el propio dictador Franco, siga cumpliendo con su finalidad fundacional, que no es otra que honrar a los "mártires" del fascismo y recordar a sus víctimas y a los demócratas, que fueron ellos quienes ganaron la guerra civil.

No podemos oermanecer indiferentes al sufrimiento y al dolor causado per el crucero de guerra franquista "Baleares", ni a los miles de víctimas inocentes por culpa de sus bombas, lanzadas indiscriminadamente, y con total intencionalidad, contra la población que, atemorizada, se alejaba de la guerra en Málaga.

Por lo tanto, por nuestro compromiso con la democracia i con las víctimas de la Guerra Civil, exigimos que el Ajuntament de Palma cumpla las leyes estatales y el monumento al crucero "Baleares", erigido en sa Feixina, sea eliminado como muestra de normalización democrática de nuestros espacios públicos, como repulsa de unas ideas que, lejos de ser exaltadas, han de ser siempre denunciadas y condenadas y también como homenaje a les víctimas del fascismo en las Islas Baleares y en todo el Estado Espanyol, que padecieron, y todavía padecen, los efectos de la represión del fascismo, de la Guerra Civil y de la dictadura franquista.

(*) Presidenta de la Associació Memòria de Mallorca. Manifiesto firmado por 34 colectivos más y 70 firmas particulares

_

http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2009/10/16/memoria-historica-exige-govern-ley-fosas-facilite-apertura/513003.html
_